Föreläsning i feedback 

Föreläsning i feedback 

Hej Johan!
Tack för en mycket bra föreläsning om professionell feedback i Göteborg i torsdags! Det jag uppskattade allra mest var dina konkreta tips kring hur man kan gå till väga som tex att skapa en gemensam målbild kring önskat beteende och ge feedback utifrån den till varandra i gruppen. Jag tänkte prova det på min sektion och återkopplar gärna hur det går till dig.

Tomas Berling, SAAB”

En föreläsning i feedback är ett bra sätt skapa intresse och öka kunskapen om feedback i en arbetsgrupp eller organisation.

Föreläsningen skapar mycket energi hos deltagarna och passar bra vid tex kickoff, eller uppstart. Vi går bland annat igenom:
– Syftet med feedback.
– Konkreta verktyg för att ge och ta emot feedback.
– Vad man ska ge feedback på.
– Hur du hanterar försvarsmekanismer.
– Vilka effekter feedback har på individ och gruppnivå.
– I föreläsningen ingår också kortare övningsmoment.
– Metoder för att införa feedback i organisationen.

En föreläsning pågår oftast mellan 1 till 3 timmar och kan hållas på svenska eller engelska.

Just nu, erbjudande till chefer:

I varje föreläsning ingår kostnadsfritt 2 tim handledning för att ge specifikt stöd till just dina behov för att omsätta kunskap till praktisk handling.

En föreläsning i feedback är ett bra sätt skapa intresse och öka kunskapen om feedback i en arbetsgrupp eller organisation.

Föreläsningen skapar mycket energi hos deltagarna och passar bra vid tex kickoff, eller uppstart. Vi går bland annat igenom:
– Syftet med feedback.
– Konkreta verktyg för att ge och ta emot feedback.
– Vad man ska ge feedback på.
– Hur du hanterar försvarsmekanismer.
– Vilka effekter feedback har på individ och gruppnivå.
– I föreläsningen ingår också kortare övningsmoment.
– Metoder för att införa feedback i organisationen.

En föreläsning pågår oftast mellan 1 till 3 timmar och kan hållas på svenska eller engelska.

Just nu, erbjudande till chefer:

I varje föreläsning ingår kostnadsfritt 2 tim handledning för att ge specifikt stöd till just dina behov för att omsätta kunskap till praktisk handling.

Hej Johan!
Tack för en mycket bra föreläsning om professionell feedback i Göteborg i torsdags! Det jag uppskattade allra mest var dina konkreta tips kring hur man kan gå till väga som tex att skapa en gemensam målbild kring önskat beteende och ge feedback utifrån den till varandra i gruppen. Jag tänkte prova det på min sektion och återkopplar gärna hur det går till dig.”

Tomas Berling, SAAB

Föreläsning om feedback

Workshop i feedback

Skapa feedbackkultur i din organisation