Skapa en feedbackkultur i din organisation

Att skapa en kultur där feedback ingår som ett naturligt och regelbundet inslag fungerar som en positiv spiral för hela organisationen.

Många chefer är medvetna om att de skulle vinna på att utveckla sin och medarbetares förmåga att ge tydlig och konstruktiv feedback, men vet kanske inte riktigt hur. Ett systematiskt arbete med feedback är ett effektivt sätt att snabbare nå resultat med de resurser som finns och samtidigt också öka ansvarstagandet hos alla inblandade.

Konkret innebär det att involvera flera parter, företagsledning, ledningsgrupper, HR, chefer och medarbetare samt identifiera nyckelpersoner som kan fortsätta driva frågan efter avslutat projekt. Ett normalt upplägg innehåller workshops, föreläsningar, gruppmöten med interna nyckelpersoner, framtagande av internt material (train the trainer) mm.

Hur skulle det påverka din organisation om medarbetare och chefer var tydliga i sin kommunikation och regelbundet använde utvecklande feedback?

Föreläsning om feedback

Workshop i feedback

Skapa feedbackkultur i din organisation