I dagens ”slimmade” organisationer har många företag dragit ned på interna resurser för ledarutveckling. Vi ser samtidigt också en trend att allt tydligare koppla ledarutvecklingsarbetet till företagets strategi och affärsmål. Vi delar denna syn. För att ledarutveckling ska vara relevant behöver den fokusera tydligt på vad som är affärskritiskt för företaget. Här finns också en utökad möjlighet att positionera HR och ledarutveckling som uttalat affärsstödjande.

Handen på hjärtat, hur många av oss har inte varit med om lovvärda nya initiativ att skapa utveckling, initiativ som sedan gradvis runnit ut i sanden därför att inget har hänt i vardagen. Efter utbildningar, workshops och möten återgår allt till det som varit. Vi tror att en viktig väg till att utveckla företag och verksamheter är att utveckla de människor som leder andra, ledare som kan agera vägvisare och skapa engagemang. Ledare som själva lever nya beteenden. Vi kan hjälpa dig att utveckla din organisations vägvisare.

Hos oss kan du få precis det stöd som du och din organisation behöver. Vi kan hjälpa dig med allt ifrån enstaka, men viktiga, steg på vägen till ett eget ledarutvecklingsprogram till att vara er partner i att leverera ett komplett, skräddarsytt och framgångsrikt genomfört program. Vi kan t ex hjälpa dig med förstudier och behovsanalyser, programdesign, fakultet eller enbart programledning. Vi kan också vara ditt stöd i upphandling av ledarutvecklingsprogram inklusive kravspecifikationer, offertunderlag, s.k. ”request for proposal (RFP)”, val av leverantör och kontraktsskrivande.

Vi vet att det är viktigt att driva ledarutveckling så effektivt som möjligt. Därför tror vi mycket på att använda ledarna själva som resurser i utvecklingsprogram. Tid för reflektion, erfarenhetsutbyte och inte minst coaching ledare emellan brukar uppskattas av våra deltagare. Det brukar också vara effektiva sätt att skapa varaktig utveckling. Våra kunder brukar uppskatta vår långa erfarenhet och breda nätverk men också vår krångelfria attityd och transparenta sätt att arbeta tillsammans. Du som kund väljer hur du bäst vill nyttja vår gemensamma kompetens. Du gör det efter dina behov och dina förutsättningar.

Vi har arbetat med ledarutveckling sedan 1990-talet. Vi har arbetat med chefer, ledare, specialister och nyckelpersoner från de flesta branscher, verksamheter och nivåer, från koncernledning till blivande chefer. Vi arbetar ofta på engelska och har lång erfarenhet även av att genomföra internationella ledarutvecklingsprogram.