Dina utmaningar – Vår mission

Utvecklingsprogram
Tillsammans med våra uppdragsgivare skräddarsyr vi utvecklingsprogram som möter såväl organisationens som deltagarnas behov. Vi arbetar på alla nivåer från koncernledning till blivande chefer.  Vi genomför internationella program men har Norden som primär marknad.

Vårt ”track record” och vår erfarenhet av merparten av marknadens verktyg och metoder, ger oss flexibilitet att skapa en utmanande design efter kundens speciella förutsättningar och ambitioner.

Seminarier och workshops
När du vill få igång en process där alla känner sig delaktiga är ett seminarium följt av en riktad workshop ofta vägen dit. Via gemensamma övningar och grupparbeten kopplat till redovisningar förlöses kreativiteten med ökad målinriktning och engagemang i processen som resultat. Vi arbetar med upplevelsebaserad inlärning där man agerar, reflekterar, utvärderar, omvärderar och tar avstamp.

Föreläsningar
En bra föreläsning, skapar energi, inspiration och ger nya perspektiv. Fokusområden är ledarskapets utmaningar inom personlig ledarkommunikation, förändringsledning, strategi, feedback, medarbetarskap samt kreativitet och arbetsglädje.

Individuell coaching är en individanpassad, fokuserad och effektiv möjlighet för dig att utveckla din kompetens och potential kopplat till din yrkesroll. Insatsen anpassas efter din position, dina behov och förväntningar och sker med en för situationen, kvalificerad coach.

Gruppcoaching stärker och utvecklar gruppers förmåga att hantera utmaningar gemensamt, ökar samarbetet och förlöser den gemensamma kompetensen. Insatsens varaktighet och bredd säkerställs via ett så kallat  “train the trainer” upplägg.

Vår process består av fyra steg:

Diagnos: Via intervjuer och enkäter skapas en bild av såväl verksamhet som utmaningar. Därefter definieras en ambitionsnivå och konkreta mål med insatsen.

Design: Här fastställs vad vi behöver göra och hur vi omsätter insatsen till handling. Vi enas även kring format; modul, coaching, projekt, workshop, ”blended learning”. Vi enas om en budget för insatsen.

Leverans: Detaljupplägg klart, leveransteam, format och material på plats.

Uppföljning: Grundinsatsens utvärderas och stäms av mot uppsatta målsättningar. Repetitionsinsatser och löpande uppdrag initieras.

Stockholms Ledarinstitut har många verktyg och metoder som kan vara användbara för lärande och utveckling. Vi presenterar här några av de vi använder och välkomnar er att kontakta oss för mer information.

IDI – Interpersonal Dynamics Inventory är ett instrument som mäter det intryck en person gör på andra i sin omgivning. Resultatet, IDI-profil, som personen får är enkel och lätt att förstå. http://www.idi.se/index.asp

MBTI – Myers-Briggs Type Indicator är ett av världens mest använda personlighetstest och har över 50 års forskning bakom sig.  http://www.myersbriggs.org/my-mbti-personality-type/mbti-basics/

Individual Declaration of Leadership IDL™ – Acceptans för det personliga ledarskapets olikheter skapas med hjälp av IDL-metoden där fokus är på kommunikation av den personlig ledarfilosofi / spelregler. http://www.gross.se

360 Feedback – ger individen möjlighet att få feedback hur hon/han upplevs av sin omgivning professionellt. http://en.wikipedia.org/wiki/360-degree_feedback

Förändringens Fyra Rum -”fyrarummaren”, används för att analysera och förstå hur människor och organisationer reagerar på förändring. http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6r%C3%A4ndringens_fyra_rum

Vad kan vi hjälpa dig med?