Gunnars nyfikenhet och kunskapstörst driver honom att ständigt lära mer om företagandets villkor och ledares vardag. Vad avgör om strategier blir framgångsrika eller inte i affärsverksamhet? Hur bemästrar ledare de stora utmaningar som är förknippade med strategi- och utvecklingsarbete i organisationer? Och vad driver dessa personer att orka genomföra tuffa förändringar i syfte att nå önskade mål? Detta är exempel på frågeställningar som Gunnar intresserat sig för i både teori och praktik.

Gunnar är ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm där han forskade om strategi- och ledningsarbete i stora organisationer. Han har drygt 20 års erfarenhet av affärs- och ledarutveckling och av att bygga och leda ledarutvecklingsprogram. Eftersom han ständigt sökt nya utmaningar har han arbetat med olika typer av grupper; unga chefer, mellanchefer samt verksamhets- och koncernledningar. Några exempel på företag Gunnar har arbetat med är AstraZeneca, Posten, Bonnier, Atle (numera 3i), Orkla, Luftfartsverket och Ernst & Young.
Under åren 1990-96 var han knuten till Executive Education vid Handelshögskolan i Stockholm som programansvarig. Därefter följde drygt fem år vid IFL – Institutet för företagsledning – där Gunnar verkade som programansvarig och dessutom ledde ett affärsteam. Idag är Gunnar senior partner och tillika styrelseordförande för Stockholms Ledarinstitut. Hans fokus ligger på längre skräddarskydda ledarutvecklingsinsatser, workshops för styrelser och ledningsgrupper samt handledning av grupper och nyckelpersoner. Gunnar är certifierad Arena konsult och är även certifierad för utvecklingsinstrumenten Myers Briggs Type Indicator (MBTI), FIRO-B och Extended DISC.

Gunnar är specialiserad på att hjälpa företag med att sortera och renodla sitt strategi- och affärstänk. Han har under åren hjälpt många kunder att konkretisera och genomföra sin strategi.
Med ett förflutet som singelhandicapare i golf och efter att en gång i tiden ha haft samma slalomtränare som Ingemar Stenmark så råder det inget tvivel om åt vilket håll han siktade som junior.

Än idag, om du inte hittar Gunnar vare sig på kontoret eller ute på uppdrag så hittar du honom i tennishallen, i en skidbacke eller på havet. Han gillar sport, men umgås också mycket gärna med goda vänner. Sin stora nyfikenhet tillgodoser han med upptäcktsresor i när och fjärran.

Mobil: +46 70-569 22 40
Epost: gunnar@stockholmsledarinstitut.se