Freddy är specialiserad på att designa och genomföra skräddarsydda ledarutvecklingsprogram i nära samarbete med kund. Han har under mer än 20 år haft förmånen att få arbeta tillsammans med – och lära av – flera ledande utbildningsinstitut så som IFL (Institutet för Företagsledning), Handelshögskolan i Stockholm, Mgruppen (Svenska Managementgruppen) och engelska Ashridge Business School. Freddy har arbetat med chefs- och ledarutveckling sedan 1990 då han först engagerades av IFL. Han var under mer än tio års tid verksam vid Handelshögskolan i Stockholm Executive Education och där ansvarig för ett antal skräddarsydda ledarutvecklingsprogram. Idag är Freddy senior partner.

Freddy gillar att träffa människor från andra kulturer, på resor eller i ledarutvecklingsprogram. Därför är det inte konstigt att mer än hälften av de 74 program som han ansvarat för har genomförts på engelska för internationella grupper. Även om vi har olika professionell eller kulturell bakgrund så behöver vi alla
tid för reflektion och erfarenhetsutbyte, nya perspektiv och ny kunskap, starkare nätverk och praktiska verktyg som vi kan använda i vardagen.

Freddy har genomfört ledarutvecklingsprogram för kunder inom en rad olika branscher och verksamhetsområden. Han har arbetat med allt ifrån trainees till koncernledningar, projektledare, produktchefer, ”high potentials”, blivande chefer, verksamhetsansvariga mellanchefer och specialister. Några exempel på företag som Freddy haft förmånen att arbeta med är; Scania, HP, Ernst & Young, SEB (Wallenberginstitutet), TeliaSonera m. fl. Han har även arbetat med Stockholms Läns Landsting, Försäkringskassan, Luftfartsverket samt Polisen. Freddy arbetar även med workshops och föreläsningar inom förändringsledning, kommunikation och retorik samt coachning. Han har genomgått licensieringsutbildning för MBTI och FIRO B samt Arena teamutveckling.

När Freddy inte jobbar kan man hitta honom med familj och vänner, framför spisen, i garaget, i skogen, på sjön eller kanske på Sweden Rock Festival. Freddy är en passionerad utförsåkare sedan barnsben och allra, allra bäst trivs han på berget när det har snöat riktigt, riktigt mycket. Hans skidbox blir snabbt full då Freddy vet att skidåkare, precis som ledare, behöver olika verktyg för olika situationer och förutsättningar.

Mobil: +46 70-540 27 53
Epost: freddy@stockholmsledarinstitut.se