Strategi = ”boring”?

Hur kommer det sig att strategin ibland tycks sakna fästvalla i organisationen? Den nya verksamhetsinriktningen ger inget eller för lite avtryck i vardagens puls och i medarbetares förändrade beteenden. Det händer för lite eller ingenting alls. Så småningom är det inte ovanligt att förklaringarna söks i ledarskapet och ledare avkrävs ansvar för brister i sitt sätt att driva och utveckla verksamheten.
SLI’s Gunnar Åkesson har i rollen som forskare, utbildare och rådgivare ägnat särskilt intresse åt skärningspunkten mellan strategi, organiation och ledarskap. Vad krävs av dagens ledare för att bemästra morgondagens utmaningar i tider av snabba förändringar, högt omvandlingstryck och förväntningar på handlingskraft från olika intressenter? Hur kan och bör jag som ledare navigera när kartan inte alltid ger tillräcklig vägledning i mötet med verkligheten?

Gunnars passion för mötet mellan verksamhet och människor leder honom till uppdrag som ansvarig för skräddarsydda ledarutvecklingsprogram, till workshops och andra utvecklingsinsatser för grupper och till rollen som coach/handledare för ledare inom både näringsliv och offentlig förvaltning. Han drivs av intresset för att stödja organisationers och människors utveckling med mottot att det finns potential hos alla. Uppdragen fokuserar på att identifiera pusselbitarna och att få dem på plats för gruppen/ledaren. Ledningsgrupper står ofta i centrum i hans uppdrag.

Gunnar är Ekonomie Doktor från Handelshögskolan i Stockholm och Senior Partner vid Stockholms Ledarinstitut Söker du design och leverans av skräddarsydda ledarutvecklingsprogram, av workshops och andra utvecklingsinsatser för grupper eller av ett professionellt bollplank till ledare och nyckelmedarbetare fungerar Stockholms Ledarinstitut som en nära samarbetspartner.