Hjälp med konflikthantering

Hjälp med konflikthantering

 

Det kan behövas extern hjälp när det uppstått samarbetssvårigheter. Vi har lång erfarenhet av att hantera konflikter både i arbetsgrupper och mellan individer. 

Vid konflikter eller samarbetssvårigheter mellan två personer räcker det ofta med 2-4 medlingssamtal för att förändra situationen till en fungerande arbetsrelation. Om konflikten berör hela arbetsgrupper behövs ett upplägg som innefattar ett antal halv eller heldagsträffar med gruppen beroende på konfliktens intensitet.

Både vid medlingssamtal och konflikter i arbetsgrupper inleds konflikthanteringen med att parterna kortfattat beskriver sin bild av konflikten och bakgrunden.
Därefter ligger fokus framåt och på konkreta beteenden som parterna behöver förändra för att kunna samarbeta i en fungerande arbetsrelation.
Feedback, tydlig kommunikation och eget ansvar är andra områden som säkerställer en fortsatt fungerande arbetsrelation.

”Tack för din hjälp med gruppen!
Så här efter tre månader märks det stor skillnad på hur de fokuserar på leveransen istället för att prata skit om varandra. Eventuellt kan det behövas en påfyllning kring kommunikation till hösten, vi hörs vidare om det.”

VD, företag med ca 35 anställda.

Föreläsning om konflikthantering

Hjälp med konflikthantering