Tänk om ni kan skapa en kultur i er organisation där sexuella trakasserier och kränkningar inte kan existera!
Där alla vet både när de ska ingripa och är trygga i hur de ska agera. En kultur där chefer och medarbetare redan i förväg har tränat på att bemöta och hantera sexuella trakasserier och kränkningar.

Under denna workshop får ni träna på att bemöta och hantera sexuella trakasserier och kränkningar. Det kan vara situationer där du själv blivit utsatt, eller tillfällen du sett eller hörs någon som inte var ok. Vi arbetar med simulerade situationer hämtade från era egna erfarenheter. Det finns gott om utrymme för reflektion och integrering av de erfarenheter du gör.

Syftet är att

  • bli bättre rustad på att bemöta nya situationer, inte att bearbeta och prata om det som redan har hänt.
  • inkludera och öka förståelsen för varandras reaktioner.
  • skapa kontakt, snarare än att exkludera.
  • i samspel med gruppen/organisationen bygga en stödjande struktur, med handlingsplaner, riktlinjer, rutiner mm kring sexuella trakasserier och kränkningar.

Forskning på Södersjukhuset och Karolinska Institutet visar att 70% av de kvinnor som blir utsatta för grova sexuella övergrepp hamnar i ett ”frystillstånd”. Autonoma nervsystemet slår på och vi blir handlingsförlamade. Genom att vara förberedd och redan innan ha tränat ökar chansen att kunna agera i skarpt läge när det verkligen gäller.

Tillsammans med Eva Bäckman, skådespelerska och organisationskonsult genomför vi utbildningar och workshops för organisationer i hela Sverige.

Vad kan vi göra för dig i din organisation?