Skapa dialog eller bädda för konflikt?

Tänk om du kan skapa en kultur i din organisation där trakasserier och kränkningar inte kan existera!

Där alla vet både när de ska ingripa och är trygga i hur de ska agera. En kultur där chefer och medarbetare redan i förväg har tränat på att bemöta och hantera trakasserier, kränkningar och konflikter.
Under denna workshop får ni träna på att bemöta och hantera trakasserier, kränkningar och konflikter. Det kan vara situationer där du själv blivit utsatt, eller tillfällen du sett eller hört något som inte var ok. Vi arbetar med situationer hämtade från era egna erfarenheter. Det finns gott om utrymme för reflektion och integrering av de erfarenheter du gör.

  • Syftet är att:
  • skapa kontakt och öka förståelsen för varandras reaktioner.
  • vara förberedd och bättre rustad på att bemöta nya situationer, snarare än att prata om det som redan har hänt.
  • i samspel med gruppen/organisationen bygga en stödjande struktur, med handlingsplaner, riktlinjer, rutiner mm kring trakasserier och kränkningar.

Forskning visar att det är mycket vanligt att människor hamnar i en blockering eller ”frystillstånd” när vi blir utsatta för en kränkning eller andra påhopp.
Autonoma nervsystemet slår på och vi blir handlingsförlamade. Genom att vara förberedd och redan innan ha tränat ökar chansen att kunna agera i skarpt läge när det verkligen gäller.

Tillsammans med Eva Bäckman, skådespelerska och organisationskonsult genomför vi utbildningar och workshops för organisationer i hela Sverige.

En workshop genomförs under en halv eller heldag och kan också skräddarsys för dina behov.

Vad kan vi göra för dig i din organisation?

Video om en workshop för att skapa dialog istället för att bädda för konflikt.