Utveckling av ledningsgrupper

Utveckling av ledningsgrupper

Få din ledningsgrupp att lyfta!

En handlingskraftig ledningsgrupp är viktig för att skapa en framgångsrik organisation. Då har din ledningsgrupp ett klart syfte och medlemmarnas uppgifter är tydliga för alla. Gruppen har bra balans mellan verksamhetens VAD-frågor och mellanmänskliga HUR-frågor.

Ju mer komplexa verksamhetsfrågor din grupp har, desto viktigare blir det med tillit och bra relationer för att kunna samverka mot ett gemensamt mål.

Medlemmarna har förtroende för varandras kompetens, samarbetar i de svåra gränssnitten mellan ansvarsområden. Ni fattar beslut för att uppnå gemensamma framgångar. Ledningsgruppen hanterar både oenigheter och vardagsproblem konstruktivt.

En utvecklingsprocess med en ledningsgrupp genomförs under en längre tid (6-12 mån) för att ge möjlighet till verkliga beteende-förändringar över tid. Vanliga teman som ingår är tex:

– Inventering av nuläge och behov
– Ledningsgruppens syfte/uppgift
– Balans mellan operativa och strategiska frågor
– Kommunikation och samspel i gruppen
– Spelregler och förhållningssätt i gruppen
– Hantera det dubbla representantskapet, neråt och uppåt i organisationen

Få din ledningsgrupp att lyfta!