b

september 2017

Gunnar Åkesson

Gunnars nyfikenhet och kunskapstörst driver honom att ständigt lära mer om företagandets villkor och ledares vardag. Vad avgör om strategier blir framgångsrika eller inte i affärsverksamhet? Hur bemästrar ledare de stora utmaningar som är förknippade med strategi- och utvecklingsarbete i organisationer? Och vad driver dessa personer att orka genomföra tuffa förändringar i syfte att [...]

Gunnar Ekman

Som polis i Stockholm fick Gunnar hantera och leda människor i svåra och ofta kritiska situationer. Oavsett om det handlade om en demonstration som spårat ur eller bråk i en lägenhet en fredag kväll var lösningen alltid beroende av det aktiva ledarskapet. Ett aktivt ledarskap var också nödvändigt då han var chef för ett [...]