Workshop i feedback 

Hur skulle det påverka resultatet i din organisation om feedback var en naturlig del av vardagen?

Under en workshop i feedback blandas teori, reflektion och träning på ett sätt som engagerar deltagarna att delta.

Vi fördjupar teori om feedback, metoder för att ge och ta emot feedback, vad man ska ge feedback på och hur man hanterar försvarsmekanismer. Deltagarna får på ett respektfullt sätt ge tydlig och konkret feedback på faktiska arbetssituationer, vilket innebär ett lärande för både den som ger och den som tar emot. Workshopen ger deltagarna ett gemensamt språk som direkt kan användas i arbetsgruppen. Vi går också igenom olika rutiner för att fortsätta ha feedback som en naturlig del av arbetsprocessen.

En workshop pågår oftast en heldag och kan hållas på svenska eller engelska. 

Just nu, erbjudande till chefer:

I varje workshop ingår kostnadsfritt 2 tim handledning för att ge specifikt stöd till just dina behov för att omsätta kunskap till praktisk handling.

Under en workshop i feedback blandas teori, reflektion och träning på ett sätt som engagerar deltagarna att delta.

Vi fördjupar teori om feedback, metoder för att ge och ta emot feedback, vad man ska ge feedback på och hur man hanterar försvarsmekanismer. Deltagarna får på ett respektfullt sätt ge tydlig och konkret feedback på faktiska arbetssituationer, vilket innebär ett lärande för både den som ger och den som tar emot. Workshopen ger deltagarna ett gemensamt språk som direkt kan användas i arbetsgruppen. Vi går också igenom olika rutiner för att fortsätta ha feedback som en naturlig del av arbetsprocessen.

En workshop pågår oftast en heldag och kan hållas på svenska eller engelska. 

Just nu, erbjudande till chefer:

I varje föreläsning ingår kostnadsfritt 2 tim handledning för att ge specifikt stöd till just dina behov för att omsätta kunskap till praktisk handling.

Hur skulle det påverka resultatet i din organisation om feedback var en naturlig del av vardagen?

Föreläsning om feedback

Workshop i feedback

Skapa feedbackkultur i din organisation